Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?
Sommige ziektekosten kunt u via de belastingdienst aftrekken, bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek en ook voor extra kleding. Sokken maken deel uit van uw kleding. Op de website van de belastingdienst vindt u extra informatie over, onder andere het volgende:
Aftrek zorgkosten
Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.


U mag de kosten voor (het wassen van) kleding en beddengoed onder de volgende voorwaarden aftrekken.
- de kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit
- de ziekte duurt minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren.


Bereken uw aftrek
Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag. En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten
Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u hiervoor aangifte doen.

Voorwaarden aftrek zorgkosten
Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:
- u mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
- u mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit
- u mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u de kosten heeft betaald.
- u mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van
   bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als u de kosten eerst
   zelf betaald en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat
   deel van) de kosten niet aftrekken.
- wij kunnen u vragen om uw kosten te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van   
   uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

Bovenstaande en aanvullende informatie vindt u op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl